Notes


Tree:  

Results 1 to 100 of 473

      1 2 3 4 5 Next»

 #   Notes   Linked to 
1  Korycka, Stanisława Kulmaczewska (I3)
 
2 Tłumaczenie aktu z cyrylicy.
Działo się we wsi Winnica dnia ósmego (dwudziestego według nowego stylu) lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie dwunastej w południe. ( 20. 02. 1897 rok, godzina 12.oo )
Stawili się Antoni Kulaszewski, syn zmarłej lat trzydzieści i Józef Godlewski lat czterdzieści obaj gospodarze ziemscy zamieszkali w Rębkowie i oznajmili, że dnia szóstego (osiemnastego według nowego stylu) lutego bieżącego roku o północy ( 18. 02.1897 rok, godzina 24.oo ) zmarła w Rębkowie Tekla Kulaszewska, lat pięćdziesiąt pięć licząca, urodzona w Gąsiorowie
a zamieszkała w Rębkowie, córka nieżyjącego Stanisława i żyjącej Katarzyny z domu Orysiak, małżonków Anuszewskich, wdowa po zmarłym Karolu Kulaszewskim. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Tekli Kulaszewskiej akt ten zgłaszającym przeczytany i przez Nas tylko podpisany został ponieważ pozostali pisać nie potrafią.
Administrator parafii Winnica utrzymujący akta stanu cywilnego ksiądz Jan Fabianowicz.
 
Kulaszewska, Tekla Anuszewska (I2660)
 
3 Dom w Sulkowie.

Roku Pańskiego tysiąc osiemset dwudziestego pierwszego, dnia dwudziestego trzeciego, miesiąca września. ( 23. 09. 1821 rok )
Ja, Jan Tymiński, proboszcz parafii Gąsiorowo, który pobłogosławiłem małżeństwo pomiędzy pracowitym Janem Wyrzykowskim, kawalerem lat dwadzieścia sześć i pracowitą Honoratą Mrozowską, panną lat siedemnaście, obu parafian z Gąsiorowa, pdzone trzema zapowiedzia- mi i przed którym żadne przeszkody nie nastąpiły w obecności pracowitych Stefana Bralczyka, Kazimierza Wyrzykowskiego i Stanisława Mrozowskiego.
 
Family F64361
 
4 Akt ślubu Szymona Wyrzykowskiego i Julianny Jrzełkowskiej ( Irzełkowskiej )
Prusinowice – Klukowo, 1836 rok, akt 20.
Działo się we wsi Klukowo dnia trzydziestego sierpnia ( jedenastego września
według nowego stylu ) tysiąc osiemset trzydziestego szóstego roku o godzinie pierwszej po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Józefa Jrzełkowskiego, służącego lat pięćdziesiąt sześć i Jana Jrzełkowskiego, k kopczarza lat czterdzieści mających, obydwu urodzonych w Prusinowicach i tamże zamieszkałych, a stryjami będącymi niżej wymienionej Julianny Jrzełkowskiej na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Szymonem Wyrzykowskim, wdowcem, urodzonym we wsi Sulkowo z Niego Andrzeja i Tekli z Drzązdrzewskich małżonków Wyrzykowskich, garncarzów w Sulkowie zmarłych, na teraz w Prusinowicach na gospodarstwie rolnym zamieszkałym, lat dwadzieścia dziewięć mającym, a panną
Julianną Jrzełkowską, urodzoną we wsi Sulkowo z Niego Kazimierza i Franciszki
z Antoniaków małżonków Jrzełkowskich, kopczarzów w Sulkowie zmarłych na
teraz w Prusinowicach przy familii zamieszkałej, lat dwadzieścia jeden liczącą.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w kościele parafialnym klukowskim
w dniach 9 / 21 sierpnia, 16 / 28 sierpnia i 23 sierpnia / 4 września roku bieżącego.
Tamowanie rzeczonego małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, że
żadnych umów przedślubnych pomiędzy sobą nie zawierali.
Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytano i przez Nas podpisaliśmy.
Stawający i Świadki pisać nie umieją.
Ksiądz Antoni Malczewski – proboszcz klukowski.

Uwagi:
Prusinowice, Sulkowo , Klukowo – wsie, obecnie w powiecie pułtuskim.
Szymon Wyrzykowski, ur. w 1807 r . W 1831 r. poślubił w Klukowie pannę
Barbarę Majewską, córkę Kiliana Majewskiego i Agnieszki Majewskiej Panfil,
Urodzoną w Bylicach ( parafia Klukowo ) w 1815 r. Miał z Nią dwoje dzieci:
Agnieszkę ( ur. 1832 ) i Stanisława ( ur. 1834 ). Barbara zmarła w Prusinowicach dnia 10 sierpnia 1836 r. W miesiąc później Szymon bierze drugi ślub.
Józef Jrzełowski ( Irzełkowski ), żył w latach 1780 – 1847.
Jan Jrzełkowski ( Irzełkowski ), żył w latach 1795 – 1845.
Andrzej Wyrzykowski, ( ojciec Szymona ) był synem Mateusza i Salomei
Wyrzykowskich herbu Ślepowron. Żył w latach ok. 1770 – przed 1831.
Tekla Wyrzykowska z Drzązdrzewskich ( Drążdżewskich ), ( matka
Szymona ) żyła w latach ok. 1780 – przed 1831.
Ksiądz Antoni Malczewski, proboszcz parafii Klukowo w latach 1833-1836.
Kopczarze lub kopcarze – producenci sadzy. Wypalali lasy pod pola uprawne.
 
Family F15059
 
5 Tłumaczenie z cyrylicy.
Działo się we wsi Winnica dnia dwudziestego szóstego lutego ( dziewiątego marca według nowego stylu ) tysiąc osiemset siedemdziesiątego szóstego roku o godzinie dziewiątej rano 9. 03. 1876 rok, godzina 9.oo ).
Stawił się Karol Kulaszewski, gospodarz ziemski w Rębkowie zamieszkały, lat trzydzieści siedem mający w towarzystwie Wawrzyńca Skwarczyńskiego lat sześćdziesiąt i Stanisława Królaka lat sześćdziesiąt obu zamieszkałych w Rębkowie i przedstawiliam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Rębkowie przedwczoraj ( 7. 03. 1876 rok, godzina 21.oo ) o godzinie dziewiątej wieczorem z jego żony Tekli z Anuszewskich lat trzydzieści pięć mającej. Niemowlęciu temu na chrzcie świętym sprawowanym dziś przez księdza Alojzego Gosiewskiego dano imię Józef a rodzicami chrzestnymi byli Wawrzyniec Skwarczyński i Leokadia Gąsiorowska.
Akt ten zgłaszającym i chrzestnym przeczytani i przez Nas tylko podpisany został.
Ksiądz Jan Szeligowski - Administrator parafii Winnica utrzymujący akta stanu cywilnego.
 
Kulaszewski, Józef (I10124)
 
6 (Pisownia oryginalna)
Działo się w mieście Jadowie dnia dwudziestego pierwszego Listopada tysiąc ośmset czterdziestego pierwszego roku o godzinie czwartej po południu. Wiadomo czynimy, że w obecności Stanisława Gierdak Gospodarza lat pięćdziesiąt pięć maiącego w Woytach zamieszkałego i Pawła Brodowicza lat sześćdziesiąt ośm maiącego sługi kościelnego w Jadowie zamieszkałego na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Janem Kielak wdowcem lat maiącym trzydzieści dwa, po zmarłej żonie Józefy z Mikulskich urodzonym w Wólce z Józefa i Apolonii ? z Krysików małżonków w Jadowie z wyrobku się utrzymującym, a Katarzyną Siwińską Panną maiącą lat dwadzieścia pięć urodzoną w Borkach z Ignacego i Brygidy małżonków Siwińskich w Jadowie na służbie zostającą – obudwóch rodzice iuż są zmarli. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach siódmym, czternastym i dwudziestym pierwszym Listopada roku bieżącego w Kościele parafialnym Jadowskim. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Nowi małżonkowie oświadczają iże umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten stawaiącym i świadkom pisać nie umiejącym przeczytany przez nas tylko podpisany został.
X. Fr. Sławianowski Wikary Jadowski
 
Family F20458
 
7 (Pisownia oryginalna)
Roku tysiąc ośmset dwudziestego piątego, dnia piątego miesiąca Lutego. Przed nami Proboszczem Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Jadowskiej, Powiatu Stanisławowskiego w Województwie Warszawskim stawił się Jan Kielak, młodzian liczący według złożonej przed nami metryki wyjętej z Xiąg Kościoła Sulejowskiego lat dwadzieścia cztery, w służbie w Jadowie zostający, w asystencji swej matki, Urszuli Kielakowej, wyrobnicy na Kątach Sulejowskich osiadłej, Oyciec zaś jego Józef Kielak już nie żyje, jak świadczy Sygnatura wyjęta z Kościoła Sulejowskiego, tudzież Panna Józefa Mikulska, mająca według złożonej przed nami metryki wyjętej z Xiąg Kościoła Jadowskiego lat dwadzieścia siedm, przy rodzicach swych, Ignacym i Maryannie Mikulskich Gospodarzy w Jadowie zamieszkałych zostająca, w przytomności tychże. Strony stawające żądają, ażebyśmy do ułożonego między niemi obchodu małżeństwa przystąpili, którego zapowiedzi uczynione były przede drzwiami naszego Domu Gminnego, to jest pierwsza dnia szesnastego a druga dwudziestego trzeciego miesiąca Stycznia bieżącego Roku o godzinie jedynastej przed południem w Niedzielę. Gdy o żadnym tamowaniu małżeństwa uwiadomieni nie zostaliśmy, a rodzice niniejszym na obchód małżeństwa zezwalają; przychylając się zatem do żądania stron po przeczytaniu wyżej wymienionych papierów i działu 6 Kodexu Cywilnego o małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki, czy chcą pobrać się ze sobą? Na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka ich jest wola; ogłaszamy w imieniu prawa, iż Jan Kielak Młodzian z Panną Józefą Mikulską są połączeni z sobą węzłem małżeństwa. Czego spisaliśmy akt w przytomności Tadeusza Dzięcioła liczącego lat pięćdziesiąt słłużącego, Franciszka Sabali liczącego lat dwadzieścia służącego, Macieja Traczyka liczącego lat trzydzieści cztery, Szczepana Krola liczącego lat trzydzieści cztery, gospodarzy w mieście Jadowie zamieszkałych. Akt niniejszy stawającym przeczytany i przez nas podpisany został, jako że osoby w akcie wyrażone pisać nie umieją.
Xiądz Adam Dobrowolski Proboszcz i Urzędnik Stanu Cywilnego
 
Family F19703
 
8 (tłum z j.rosyjskiego)

Sporządzony we wsi Postoliska 1 (13 ) maja 1893 roku o godzinie 3 po południu pojawili się Karol Skowronek lat 35 i Józef Ołdak lat 32 od urodzenia, rolnicy mieszkający we wsi Chrzęsne i zawiadomili, że dnia wczorajszego o godzinie 11 rano umarła we wsi Chrzęsne Marianna Kielak urodzona Szewczyk (Maryanna z Szewczyków Kielak) wdowa, 65 lat od urodzenia. Urodzona i mieszkająca przy swoim synu we wsi Chrzęsne na gospodarstwie, córka Piotra i Jadwigi małżonków Szewczyk.
Po naocznym stwierdzeniu śmierci Marianny Kielak akt ten obecnym przeczytany i jako nie piśmiennym nami tylko podpisany
Kilka podpisów nieczytelnych  
Kielak, Marianna Szewczyk (I5509)
 
9 (tłum. z j.rosyjskiego)

Działo się w wsi Postoliska 28 lipca (9 sierpnia) 1872 roku o 2 godzinie po południu zjawili się Piotr Kielak 49 lat i Antoni Kaska 45 lat od urodzenia, rolnicy mieszkający we wsi Chrzęsne. Zawiadomili, że wczorajszego dnia bieżącego miesiąca i roku o godzinie 7 rano umarła w wsi Chrzęsne Franciszka Kielak 6 miesięcy od urodzenia. Urodzona we wsi Chrzęsne, córka Piotra i Maryjanny, urodzonej Szewczyk małżonków Kielak.
Po naocznym potwierdzeniu zgonu Franciszki Kielak akt ten obecnym przeczytano i z powodu ich niepiśmienności nami podpisano.
Podpisy nieczytelne  
Kielak, Franciszka (I5521)
 
10 (tłum. z j.rosyjskiego)

Działo się we wsi Postoliska dwudziestego szóstego Listopada/ósmego dnia Grudnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego piątego roku o godzinie drugiej po południu. Zjawili się Stanisław Perkowski trzydzieści siedem lat i Józef Ołdak, dwadzieścia sześć lat liczący od urodzenia, gospodarze mieszkający we wsi Chrzęsne i oznajmili, że wczorajszego dnia bieżącego miesiąca o godzinie piątej po południu umarł we wsi Chrzęsne Piotr Kielak sześćdziesiąt sześć lat od urodzenia mający, urodzony w Kruszach syn Mateusza i Elżbiety (?!?) małżonków Kielak, pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Mariannę, urodzoną Szewczyk. Po naocznym stwierdzeniu śmierci Piotra Kielaka akt ten stawiającym przeczytano i nami podpisano.
Ks. Batogowski
 
Kielak, Piotr (I5508)
 
11 (tłum. z j.rosyjskiego)

Sporządzony we wsi Postoliska 26 listopada (ósmego grudnia) 1893 roku o godzinie 9 rano pojawili się Stanisław Kielak 25 lat i Jan Matusiak 45 lat od urodzenia, pracujący na kolei, zamieszkali we wsi Chrzęsne i poinformowali, że wczorajszej daty o godzinie 6 rano umarła we wsi Chrzęsne Anna Kielak, jednego miesiąca od urodzenia. Urodzona i mieszkająca przy rodzicach we wsi Chrzęsne, córka wyżej wspomnianego Stanisława Kielaka i Marianny urodzonej Wójcik, małżonków Kielak. Według naocznego stwierdzenia zejścia Anny Kielak akt ten obecnym przeczytano i z powodu ich niepiśmienności nami tylko podpisano. 
Kielak, Anna (I5491)
 
12 1 październik 2009 / Oct. 1, 2009 Film z występów szkolnych / Video from school Korycki, Tomisław (I121)
 
13 16 grudzień 2009. W świątecznym nastroju wracamy ze szkoły do dmu. Zobacz film http://www.youtube.com/user/Turzyma?feature=mhee#p/u/0/DW1RProa644 Korycki, Tomisław (I121)
 
14 16 grudzień 2009: Występu szkolne http://www.youtube.com/user/Turzyma?feature=mhee#p/u/0/-dM2NlmtBJY Korycki, Tomisław (I121)
 
15 1807? Siwek, Kazimierz (I5458)
 
16 1828? Rudnicki, Jan (I11298)
 
17 1834 dzirż. cz. Godacze Wlk.; 1836 Wyrzyki Małe; Borkowski, Antoni (I7772)
 
18 21 czerwca 2001 Na boisku w Calgary Korycka, Rozalia (I118)
 
19 29 kwietnia 2003 roku Zabawa w piaskownicy Korycka, Rozalia (I118)
 
20 30 Apr 2003 Akademia szkolna Korycki, Paweł (I119)
 
21 31 grudnia 1783 rok? Pawlaczyk, Wawrzeniec (I10512)
 
22 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Private (I11582)
 
23 Parafia Popowo Burasiewicz, Józef (I5569)
 
24 Akt chrztu nr 164 Kielak, Konstanty (I5497)
 
25 Tutaj można zobaczyć więcej zdjęć z pogrzebu Kielak, Alfred Janusz (I4020)
 
26 Kościół Trójcy Przenajświętszej w Wikipedii Gruszewska, Rozalia Ussakowska (I5886)
 
27 Akt 52 Korycki, Teodor Leon (I17401)
 
28 Szlachta mazowiecka w projekcie Y-DNA Ważyński, Jakub (I4260)
 
29 Murnau - wspomnienia majora Mariana Siarkiewicza Ważyński, Kazimierz (I4507)
 
30 Film Korycka, Rozalia (I118)
 
31 29 kwietnia 2003 roku - zabawa w piaskownicy Korycki, Tomisław (I121)
 
32 Prawdopodobnie był synem Jana Skóry Ważyńskiego i Doroty. Nie jest to jednak udowodnione.
Nie jest również jasne, czy "Chorąży" to tytuł, czy tylko przydomek. 
Ważyński, Andrzej (I4324)
 
33 Tekst oryginalny dokumentu:

Anno Domini Millesimo Septingentisimo Nonagentisimo Septimo Veneris Vigesima Mensis Octobris Plocia:
Officium Consistorii Gnalis Plocensis receptis iuratoriis recognitionibus Gensor Adami Kamiński annorum circiter nonaginta et Martini Korytowski circiter sexaginta parochianorum Woznicensis super legitimis natalitijs Generosor Ignatij, Pavli et Josephi Leszczynskich. Quorum testimonia ortus et baptismi (Baptismi) in Libris Metricis Baptisatorum Ecclesiae Parochialis in Wozniki per quandam incuriam vel negligentiam non reperiuntur inscripta, attentis qiisdem Testimoniis iuratoriis supupra.... Testium fide dignorum ut pote Oculatorum Eosdem supra... generosos ex legitimis Parentibus videlicet Gnoso Vincentio et Gnosa Marianna de Małowieska Leszczyńskich invicem Conjungibus in Bonis Przedpełce Włosty haeredibus progenitos esse. Et quidem gnosum Ignatium Leszczyński natu maiorem in anno millesimo septingentisimo sexagesimo secundo. Alterum Gnosum Paulum Leszczyński in anno millesimo septingentisimo septuagesimo secundo, ac tertium fratrem Germanum Generosum Josephum Leszczyński in anno millesimo septingentisimo septuagesimo quinto in praefata Villa Przedpełce Włosty natos ex suprafatis Legitimis Parentibus esse, ac in Ecclesia Parochialis Woźnicensis Baptisatos fuisse declaravit insuper Eosdem Generosos Vincentum et Mariannam de Małowieska Leszczyńskie Parentes in praefatis Bonis suis haereditatys Nuncupatis Przedpełce Włosty Parochia Woźnicensis Anno Millesimo Septingentisimi Octagesimo Nono demortuos extitisse advenit. Decretum praesens in vim Testimonii Legitimorum Ipsorum Natalitum ac Baptissimi in Libros praefatae Ecclecciae Woźnicensis ingrossator nundavit.

Ex Actis Consistorij Generalis Plocensis Scriptum
Et sigillo Illmi Officialis Communitum
Simon Smardzewski Consij Gnalis
Plocensis Notarius manu propria


Tłumaczenie wykonane przez Panią Annę Mela (Kłys) (http://www.grecki.globtra.com/pl/):

Roku Pańskiego tysiąc siedemset dziewięćdziesiątego siódmego, w piątek, dwudziestego października w Płocku:
Urząd Konsystorza Generalnego Płockiego po odebraniu zaprzysiężonych zatwierdzeń (dokumentów) szlachetnego Adama Kamińskiego, lat około dziewięćdziesięciu i Marcina Korytowskiego (lat)około sześćdziesięciu parafian Woźnickich co do urodzin z prarawego łoża poczętych szlachetnych Ignacego, Pawła i Józefa Leszczyńskich. Których to świadectwa urodzin i chrztu do Ksiąg Metrykalnych Chrztu Kościoła Parafialnego w Woźnikach z powodu lekkomyślności lub niedbałości nie są zapisane. Po odebraniu tych zaprzysiężonych świadectw wyżej wymienionych świadków godnych zaufania jako że naoczni świadkowie, że wyżej wymienieni szlachetni z prawnego związku, to znaczy, szlachetnego Wincentego i szlachetnej Marianny z domu Małowieska Leszczyńskich wzajemnie sobie zaślubionych w dobrach dziedzicznych Przedpełce Włosty zostali zrodzeni, a zatem szlachetny Ignacy Leszczyński, najstarszy wiekiem, w roku tysiąc siedemset sześćdziesiątym drugim, drugi szlachetny Paweł Leszczyński w roku tysiąc siedemset siedemdziesiątym drugim i trzeci brat rodzony szlachetny Józef Leszczyński w roku tysiąc siedemset siedemdziesiątym czwartym we wspomnianej wsi Przedpełce Włosty urodzili się ze wspomnianego związku prawnego (z prawego łoża) i w Kościele Parafialnym w Woźnikach zostali ochrzczeni zaświadczył, ponadto, że ci sami szlachetni Wincenty i Marianna z domu Małowieska Leszczyńscy rodzice w swoich dziedzicznych dobrach Przedpełce Włosty w Parafii Woźniki w roku tysiąc siedemset osiemdziesiątym dziewiątym zmarli przybył potwierdzić. Akt niniejszy z mocą Zaświadczenia o urodzinach i chrzcinach z prawego łoża poczętych do Ksiąg wyżej wspomnianego Kościoła w Woźnikach pisarz wprowadził.

Z Akt Konsystorza Generalnego Płockiego spisane
Przyłożone pieczęcią Jaśnie Wielmożnego Konsystorza
Szymon Smardzewski konsystorza generalnego
Pisarz Płocki własnoręcznie 
Leszczyński, Ignacy (I6003)
 
34 Tekst oryginalny dokumentu:

Anno Domini Millesimo Septingentisimo Nonagentisimo Septimo Veneris Vigesima Mensis Octobris Plocia:
Officium Consistorii Gnalis Plocensis receptis iuratoriis recognitionibus Gensor Adami Kamiński annorum circiter nonaginta et Martini Korytowski circiter sexaginta parochianorum Woznicensis super legitimis natalitijs Generosor Ignatij, Pavli et Josephi Leszczynskich. Quorum testimonia ortus et baptismi (Baptismi) in Libris Metricis Baptisatorum Ecclesiae Parochialis in Wozniki per quandam incuriam vel negligentiam non reperiuntur inscripta, attentis qiisdem Testimoniis iuratoriis supupra.... Testium fide dignorum ut pote Oculatorum Eosdem supra... generosos ex legitimis Parentibus videlicet Gnoso Vincentio et Gnosa Marianna de Małowieska Leszczyńskich invicem Conjungibus in Bonis Przedpełce Włosty haeredibus progenitos esse. Et quidem gnosum Ignatium Leszczyński natu maiorem in anno millesimo septingentisimo sexagesimo secundo. Alterum Gnosum Paulum Leszczyński in anno millesimo septingentisimo septuagesimo secundo, ac tertium fratrem Germanum Generosum Josephum Leszczyński in anno millesimo septingentisimo septuagesimo quinto in praefata Villa Przedpełce Włosty natos ex suprafatis Legitimis Parentibus esse, ac in Ecclesia Parochialis Woźnicensis Baptisatos fuisse declaravit insuper Eosdem Generosos Vincentum et Mariannam de Małowieska Leszczyńskie Parentes in praefatis Bonis suis haereditatys Nuncupatis Przedpełce Włosty Parochia Woźnicensis Anno Millesimo Septingentisimi Octagesimo Nono demortuos extitisse advenit. Decretum praesens in vim Testimonii Legitimorum Ipsorum Natalitum ac Baptissimi in Libros praefatae Ecclecciae Woźnicensis ingrossator nundavit.

Ex Actis Consistorij Generalis Plocensis Scriptum
Et sigillo Illmi Officialis Communitum
Simon Smardzewski Consij Gnalis
Plocensis Notarius manu propria


Tłumaczenie wykonane przez Panią Annę Mela (Kłys) (http://www.grecki.globtra.com/pl/):

Roku Pańskiego tysiąc siedemset dziewięćdziesiątego siódmego, w piątek, dwudziestego października w Płocku:
Urząd Konsystorza Generalnego Płockiego po odebraniu zaprzysiężonych zatwierdzeń (dokumentów) szlachetnego Adama Kamińskiego, lat około dziewięćdziesięciu i Marcina Korytowskiego (lat)około sześćdziesięciu parafian Woźnickich co do urodzin z prarawego łoża poczętych szlachetnych Ignacego, Pawła i Józefa Leszczyńskich. Których to świadectwa urodzin i chrztu do Ksiąg Metrykalnych Chrztu Kościoła Parafialnego w Woźnikach z powodu lekkomyślności lub niedbałości nie są zapisane. Po odebraniu tych zaprzysiężonych świadectw wyżej wymienionych świadków godnych zaufania jako że naoczni świadkowie, że wyżej wymienieni szlachetni z prawnego związku, to znaczy, szlachetnego Wincentego i szlachetnej Marianny z domu Małowieska Leszczyńskich wzajemnie sobie zaślubionych w dobrach dziedzicznych Przedpełce Włosty zostali zrodzeni, a zatem szlachetny Ignacy Leszczyński, najstarszy wiekiem, w roku tysiąc siedemset sześćdziesiątym drugim, drugi szlachetny Paweł Leszczyński w roku tysiąc siedemset siedemdziesiątym drugim i trzeci brat rodzony szlachetny Józef Leszczyński w roku tysiąc siedemset siedemdziesiątym czwartym we wspomnianej wsi Przedpełce Włosty urodzili się ze wspomnianego związku prawnego (z prawego łoża) i w Kościele Parafialnym w Woźnikach zostali ochrzczeni zaświadczył, ponadto, że ci sami szlachetni Wincenty i Marianna z domu Małowieska Leszczyńscy rodzice w swoich dziedzicznych dobrach Przedpełce Włosty w Parafii Woźniki w roku tysiąc siedemset osiemdziesiątym dziewiątym zmarli przybył potwierdzić. Akt niniejszy z mocą Zaświadczenia o urodzinach i chrzcinach z prawego łoża poczętych do Ksiąg wyżej wspomnianego Kościoła w Woźnikach pisarz wprowadził.

Z Akt Konsystorza Generalnego Płockiego spisane
Przyłożone pieczęcią Jaśnie Wielmożnego Konsystorza
Szymon Smardzewski konsystorza generalnego
Pisarz Płocki własnoręcznie 
Leszczyński, Wincenty (I6013)
 
35 Tekst oryginalny dokumentu:

Anno Domini Millesimo Septingentisimo Nonagentisimo Septimo Veneris Vigesima Mensis Octobris Plocia:
Officium Consistorii Gnalis Plocensis receptis iuratoriis recognitionibus Gensor Adami Kamiński annorum circiter nonaginta et Martini Korytowski circiter sexaginta parochianorum Woznicensis super legitimis natalitijs Generosor Ignatij, Pavli et Josephi Leszczynskich. Quorum testimonia ortus et baptismi (Baptismi) in Libris Metricis Baptisatorum Ecclesiae Parochialis in Wozniki per quandam incuriam vel negligentiam non reperiuntur inscripta, attentis qiisdem Testimoniis iuratoriis supupra.... Testium fide dignorum ut pote Oculatorum Eosdem supra... generosos ex legitimis Parentibus videlicet Gnoso Vincentio et Gnosa Marianna de Małowieska Leszczyńskich invicem Conjungibus in Bonis Przedpełce Włosty haeredibus progenitos esse. Et quidem gnosum Ignatium Leszczyński natu maiorem in anno millesimo septingentisimo sexagesimo secundo. Alterum Gnosum Paulum Leszczyński in anno millesimo septingentisimo septuagesimo secundo, ac tertium fratrem Germanum Generosum Josephum Leszczyński in anno millesimo septingentisimo septuagesimo quinto in praefata Villa Przedpełce Włosty natos ex suprafatis Legitimis Parentibus esse, ac in Ecclesia Parochialis Woźnicensis Baptisatos fuisse declaravit insuper Eosdem Generosos Vincentum et Mariannam de Małowieska Leszczyńskie Parentes in praefatis Bonis suis haereditatys Nuncupatis Przedpełce Włosty Parochia Woźnicensis Anno Millesimo Septingentisimi Octagesimo Nono demortuos extitisse advenit. Decretum praesens in vim Testimonii Legitimorum Ipsorum Natalitum ac Baptissimi in Libros praefatae Ecclecciae Woźnicensis ingrossator nundavit.

Ex Actis Consistorij Generalis Plocensis Scriptum
Et sigillo Illmi Officialis Communitum
Simon Smardzewski Consij Gnalis
Plocensis Notarius manu propria


Tłumaczenie wykonane przez Panią Annę Mela (Kłys) (http://www.grecki.globtra.com/pl/):

Roku Pańskiego tysiąc siedemset dziewięćdziesiątego siódmego, w piątek, dwudziestego października w Płocku:
Urząd Konsystorza Generalnego Płockiego po odebraniu zaprzysiężonych zatwierdzeń (dokumentów) szlachetnego Adama Kamińskiego, lat około dziewięćdziesięciu i Marcina Korytowskiego (lat)około sześćdziesięciu parafian Woźnickich co do urodzin z prarawego łoża poczętych szlachetnych Ignacego, Pawła i Józefa Leszczyńskich. Których to świadectwa urodzin i chrztu do Ksiąg Metrykalnych Chrztu Kościoła Parafialnego w Woźnikach z powodu lekkomyślności lub niedbałości nie są zapisane. Po odebraniu tych zaprzysiężonych świadectw wyżej wymienionych świadków godnych zaufania jako że naoczni świadkowie, że wyżej wymienieni szlachetni z prawnego związku, to znaczy, szlachetnego Wincentego i szlachetnej Marianny z domu Małowieska Leszczyńskich wzajemnie sobie zaślubionych w dobrach dziedzicznych Przedpełce Włosty zostali zrodzeni, a zatem szlachetny Ignacy Leszczyński, najstarszy wiekiem, w roku tysiąc siedemset sześćdziesiątym drugim, drugi szlachetny Paweł Leszczyński w roku tysiąc siedemset siedemdziesiątym drugim i trzeci brat rodzony szlachetny Józef Leszczyński w roku tysiąc siedemset siedemdziesiątym czwartym we wspomnianej wsi Przedpełce Włosty urodzili się ze wspomnianego związku prawnego (z prawego łoża) i w Kościele Parafialnym w Woźnikach zostali ochrzczeni zaświadczył, ponadto, że ci sami szlachetni Wincenty i Marianna z domu Małowieska Leszczyńscy rodzice w swoich dziedzicznych dobrach Przedpełce Włosty w Parafii Woźniki w roku tysiąc siedemset osiemdziesiątym dziewiątym zmarli przybył potwierdzić. Akt niniejszy z mocą Zaświadczenia o urodzinach i chrzcinach z prawego łoża poczętych do Ksiąg wyżej wspomnianego Kościoła w Woźnikach pisarz wprowadził.

Z Akt Konsystorza Generalnego Płockiego spisane
Przyłożone pieczęcią Jaśnie Wielmożnego Konsystorza
Szymon Smardzewski konsystorza generalnego
Pisarz Płocki własnoręcznie 
Leszczyński, Paweł (I6015)
 
36 Tekst oryginalny dokumentu:

Anno Domini Millesimo Septingentisimo Nonagentisimo Septimo Veneris Vigesima Mensis Octobris Plocia:
Officium Consistorii Gnalis Plocensis receptis iuratoriis recognitionibus Gensor Adami Kamiński annorum circiter nonaginta et Martini Korytowski circiter sexaginta parochianorum Woznicensis super legitimis natalitijs Generosor Ignatij, Pavli et Josephi Leszczynskich. Quorum testimonia ortus et baptismi (Baptismi) in Libris Metricis Baptisatorum Ecclesiae Parochialis in Wozniki per quandam incuriam vel negligentiam non reperiuntur inscripta, attentis qiisdem Testimoniis iuratoriis supupra.... Testium fide dignorum ut pote Oculatorum Eosdem supra... generosos ex legitimis Parentibus videlicet Gnoso Vincentio et Gnosa Marianna de Małowieska Leszczyńskich invicem Conjungibus in Bonis Przedpełce Włosty haeredibus progenitos esse. Et quidem gnosum Ignatium Leszczyński natu maiorem in anno millesimo septingentisimo sexagesimo secundo. Alterum Gnosum Paulum Leszczyński in anno millesimo septingentisimo septuagesimo secundo, ac tertium fratrem Germanum Generosum Josephum Leszczyński in anno millesimo septingentisimo septuagesimo quinto in praefata Villa Przedpełce Włosty natos ex suprafatis Legitimis Parentibus esse, ac in Ecclesia Parochialis Woźnicensis Baptisatos fuisse declaravit insuper Eosdem Generosos Vincentum et Mariannam de Małowieska Leszczyńskie Parentes in praefatis Bonis suis haereditatys Nuncupatis Przedpełce Włosty Parochia Woźnicensis Anno Millesimo Septingentisimi Octagesimo Nono demortuos extitisse advenit. Decretum praesens in vim Testimonii Legitimorum Ipsorum Natalitum ac Baptissimi in Libros praefatae Ecclecciae Woźnicensis ingrossator nundavit.

Ex Actis Consistorij Generalis Plocensis Scriptum
Et sigillo Illmi Officialis Communitum
Simon Smardzewski Consij Gnalis
Plocensis Notarius manu propria


Tłumaczenie wykonane przez Panią Annę Mela (Kłys) (http://www.grecki.globtra.com/pl/):

Roku Pańskiego tysiąc siedemset dziewięćdziesiątego siódmego, w piątek, dwudziestego października w Płocku:
Urząd Konsystorza Generalnego Płockiego po odebraniu zaprzysiężonych zatwierdzeń (dokumentów) szlachetnego Adama Kamińskiego, lat około dziewięćdziesięciu i Marcina Korytowskiego (lat)około sześćdziesięciu parafian Woźnickich co do urodzin z prarawego łoża poczętych szlachetnych Ignacego, Pawła i Józefa Leszczyńskich. Których to świadectwa urodzin i chrztu do Ksiąg Metrykalnych Chrztu Kościoła Parafialnego w Woźnikach z powodu lekkomyślności lub niedbałości nie są zapisane. Po odebraniu tych zaprzysiężonych świadectw wyżej wymienionych świadków godnych zaufania jako że naoczni świadkowie, że wyżej wymienieni szlachetni z prawnego związku, to znaczy, szlachetnego Wincentego i szlachetnej Marianny z domu Małowieska Leszczyńskich wzajemnie sobie zaślubionych w dobrach dziedzicznych Przedpełce Włosty zostali zrodzeni, a zatem szlachetny Ignacy Leszczyński, najstarszy wiekiem, w roku tysiąc siedemset sześćdziesiątym drugim, drugi szlachetny Paweł Leszczyński w roku tysiąc siedemset siedemdziesiątym drugim i trzeci brat rodzony szlachetny Józef Leszczyński w roku tysiąc siedemset siedemdziesiątym czwartym we wspomnianej wsi Przedpełce Włosty urodzili się ze wspomnianego związku prawnego (z prawego łoża) i w Kościele Parafialnym w Woźnikach zostali ochrzczeni zaświadczył, ponadto, że ci sami szlachetni Wincenty i Marianna z domu Małowieska Leszczyńscy rodzice w swoich dziedzicznych dobrach Przedpełce Włosty w Parafii Woźniki w roku tysiąc siedemset osiemdziesiątym dziewiątym zmarli przybył potwierdzić. Akt niniejszy z mocą Zaświadczenia o urodzinach i chrzcinach z prawego łoża poczętych do Ksiąg wyżej wspomnianego Kościoła w Woźnikach pisarz wprowadził.

Z Akt Konsystorza Generalnego Płockiego spisane
Przyłożone pieczęcią Jaśnie Wielmożnego Konsystorza
Szymon Smardzewski konsystorza generalnego
Pisarz Płocki własnoręcznie 
Leszczyński, Józef (I6016)
 
37 Tekst oryginalny dokumentu:

Anno Domini Millesimo Septingentisimo Nonagentisimo Septimo Veneris Vigesima Mensis Octobris Plocia:
Officium Consistorii Gnalis Plocensis receptis iuratoriis recognitionibus Gensor Adami Kamiński annorum circiter nonaginta et Martini Krzyzowski circiter sexaginta parochianorum Woznicensis super legitimis natalitijs Generosor Ignatij, Pavli et Josephi Leszczynskich. Quorum testimonia ortus et baptismi (Baptismi) in Libris Metricis Baptisatorum Ecclesiae Parochialis in Wozniki per quandam incuriam vel negligentiam non reperiuntur inscripta, attentis qiisdem Testimoniis iuratoriis suppra.... Testium fide dignorum ut pote Praelatorum Eosdem supra... generosos ex legitimis Parentibus videlicet Gnoso Vincentio et Gnosa Marianna de Małowieska Leszczyńskich invicem Conjungibus in Bonis Przedpełce Włosty haeredibus progenitos esse. Et quidem gnosum Ignatium Leszczyński natu maiorem in anno millesimo septingentisimo sexagesimo secundo. Alterum Gnosum Paulum Leszczyński in anno millesimo septingentisimo septuagesimo secundo, ac tertium fratrem Germanum Generosum Josephum Leszczyński in anno millesimo septingentisimo septuagesimo quinto in praefata Villa Przedpełce Włosty natos ex suprafatis Legitimis Parentibus esse, ac in Ecclesia Parochialis Woźnicensis Baptisatos fuisse declaravit insuper Eosdem Generosos Vincentum et Mariannam de Małowieska Leszczyńskie Parentes in praefatis Bonis suis haereditatys Nuncupatis Przedpełce Włosty Parochia Woźnicensis Anno Millesimo Septingentisimi Octagesimo Nono demortuos extitisse advenit. Decretum praesens in vim Testimonii Legitimorum Ipsorum Natalitum ac Baptissimi in Libros praefatae Ecclecciae Woźnicensis ingrossator nundavit.

Ex Actis Consistorij Generalis Plocensis Scriptum
Et sigillo Illmi Officialis Communitum
Simon Smardzewski Consij Gnalis
Plocensis Notarius manu propria


Tłumaczenie wykonane przez Panią Annę Mela (http://www.grecki.globtra.com/pl/):

Roku Pańskiego tysiąc siedemset dziewięćdziesiątego siódmego, w piątek, dwudziestego października w Płocku:
Urząd Konsystorza Generalnego Płockiego po odebraniu zaprzysiężonych zatwierdzeń (dokumentów) szlachetnego Adama Kamińskiego, lat około dziewięćdziesięciu i Marcina Krzyżowskiego (lat)około sześćdziesięciu proboszczy Woźnik co do urodzin z prawego łoża poczętych szlachetnych Ignacego, Pawła i Józefa Leszczyńskich. Których to świadectwa urodzin i chrztu do Ksiąg Metrykalnych Chrztu Kościoła Parafialnego w Woźnikach z powodu lekkomyślności lub niedbałości nie są zapisane. Po odebraniu tych zaprzysiężonych świadectw wyżej wymienionych świadków godnych zaufania jako że prałatów, że wyżej wymienieni szlachetni z prawnego związku, to znaczy, szlachetnego Wincentego i szlachetnej Marianny z domu Małowieska Leszczyńskich wzajemnie sobie zaślubionych w dobrach dziedzicznych Przedpełce Włosty zostali zrodzeni, a zatem szlachetny Ignacy Leszczyński, najstarszy wiekiem, w roku tysiąc siedemset sześćdziesiątym drugim, drugi szlachetny Paweł Leszczyński w roku tysiąc siedemset siedemdziesiątym drugim i trzeci brat rodzony szlachetny Józef Leszczyński w roku tysiąc siedemset siedemdziesiątym czwartym we wspomnianej wsi Przedpełce Włosty urodzili się ze wspomnianego związku prawnego (z prawego łoża) i w Kościele Parafialnym w Woźnikach zostali ochrzczeni zaświadczył, ponadto, że ci sami szlachetni Wincenty i Marianna z domu Małowieska Leszczyńscy rodzice w swoich dziedzicznych dobrach Przedpełce Włosty w Parafii Woźniki w roku tysiąc siedemset osiemdziesiątym dziewiątym zmarli przybył potwierdzić. Akt niniejszy z mocą Zaświadczenia o urodzinach i chrzcinach z prawego łoża poczętych do Ksiąg wyżej wspomnianego Kościoła w Woźnikach pisarz wprowadził.

Z Akt Konsystorza Generalnego Płockiego spisane
Przyłożone pieczęcią Jaśnie Wielmożnego Konsystorza
Szymon Smardzowski konsystorza generalnego
Pisarz Płocki własnoręcznie 
Leszczyńska, Marianna Małowieska (I6014)
 
38
Akt nr 26
Działo się to w Zagrobie dnia dziewiętnastego maja tysiąc osiemset sześćdziesiątego piątego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Józef Gapiewski lat czterdzieści pięć i Szymon Dolecki lat pięćdziesiąt mający, obydwa morgowniki w Leszczynynie zamieszkali i oświadczyli nam iż dnia siedemnastego miesiąca i roku bieżącego o godzinie czwartej wieczór w Leszczynie umarła Cecylia miesiąc jeden mająca, córka Konstantego i Tekli Ważyńskich za ekonoma w Leszczynie służących, urodzona w Leszczynie i tam przy rodzicach zostająca. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Cecylii Akt ten świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przez nas samych podpisany został

Ksiądz Smolnicki, proboszcz Zagroby, dziekan Płocki utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyńska, Cecylia (I4121)
 
39
Świadek: Józef Gapiewski lat 45, morgownik z Leszczyna
Świadek: Szymon Dolecki lat 50, morgownik z Leszczyna
 
Ważyńska, Cecylia (I4121)
 
40
Świadek: Konstanty Waziński lat 40, ekonom z Leszczyna; ojciec dziecka
Świadek: Józef Gapiewski lat 50, kopiarz z Leszczyna 
Ważyńska, Cecylia (I4121)
 
41 Brak ksiąg ze Ślubowa Wójcik, Jakub (I5694)
 
42 Brak ksiąg ze Ślubowa Wójcik, Konstancja Przybysz (I5695)
 
43 Parafia Woźniki - brak wpisów (może tylko spisów) z lat 1740-1778 trzeba sprawdzić!!!! (AGAD)
 
Leszczyński, Wincenty (I6013)
 
44 Rodzice do sprawdzenia Kielak, Roch (I5524)
 
45 Rodzice i data urodzenia do sprawdzenia Kielak, Marianna Wójcik (I5499)
 
46 W akcie chrztu nie podano imion rodziców Idzczak, Krzysztof (I5574)
 
47 W akcie zgonu jego syna - Jana istnieje wpis o świadku zgonu Andrzeju Wójciku, pradziadku zmarłego. Być może jest to pomyłka księdza. Jeśli to prawda, to Andrzej (I40287) nie może być synem Fabiana. Wójcik, Andrzej (I5793)
 
48 Informacji na temat pierwszej żony Aleksandra udzieliła Pani Barbara Lantecka (barblan16małpawp.pl).
Dodał Janusz 
Family F14963
 
49 W latach 1680 1710 w parafii Postoliska urodziły się tylko 2 Konstancje. Pierwsza z nich to Konstancja Międo, urodzona w Postoliskach dnia 13.02.1687 r. (akt nr 766 - córka Marcina i Krystyny), druga zaś to Konstancja Mościcka - córka Wawrzyńca i Marianny.
Według wieku wynikającego z aktu zgonu, żoną Andrzeja powinna być ta pierwsza, ale byłaby starsza od niego o 9 lat. Jest to prawdopodobne, ale bardziej prawdopodobna wydaje się ta druga możliwość.
 
Wrzosek, Konstancja Mościcka (I5610)
 
50

Wdowiec po Agnieszce Figiel, z niej Józef *1809, Jan *1811 w Gzach

Józef xGzy 11/1829 Katarzyna Łukasiewicz c. Jana i Marianny

Jan xGzy 14/1836 Józefa Pergulewska c. Andrzeja i Zuzanny
nny Bartosiewicz 
Kowalczyk, Ignacy (I8581)
 
51

Wdowiec po Katarzynie Kozłowskiej c. Józefa i Marianny ur. 1832 Porzowo

-zm. 27-12-1855 Gzy,

slub Gzy 21/1849

Dzierżawca kolonii Skurznice 
Kowalczyk, Paweł (I8587)
 
52

Zalewska Józefa wdowa po Wincentym Zalewskim c. Stanisława i Joanny z Wyrzykowskich małż. Gołębiewskich

Matka Józefa w tym akcie ślubu 1883/29 podana jako Marianna Marciniak? 
Gołębiewska, Józefa (I8009)
 
53 Cytat z Gazety Lubuskiej z 08.09.2009

"Odszedł Alfred Kielak
5 września 2009 roku zmarł Alfred Kielak - znany gorzowski podróżnik i organizator wypraw turystycznych. Urodzony w Pińsku na Polesiu przybył do Gorzowa tuż po wojnie. Pionier naszego miasta. Całe swoje długie zawodowe życie związał z miejscowywwym Zakładem Energetycznym. Pasją Jego było zwiedzanie świata. Poznał dokładnie ojczysty kraj, całą Europę, część Azji i Afryki. Nigdy nie podróżował sam. Jako znakomity organizator i społecznik urządzał wyprawy turystyczne dla chętnych dzielenia z Nim radości poznawania świata. Uczestnicy Jego wypraw poznawali kulturę, zwyczaje i codzienne życie mieszkańców różnych państw i kontynentów. Dzięki Niemu wielu ludzi zobaczyło najpiękniejsze zabytki architektury i sztuki, poznało niepowtarzalność przyrody różnych zakątków świata.
Przez 17 lat tworzył wartościowy dorobek Gorzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współorganizował tę instytucję.Należał do jej liderów i znakomitych wykładowców.
Jedynym Jego wynagrodzeniem za wszystkie trudy była radość dzielenia się z innymi swoją pasją, popartą ogromnym, profesjonalnym przygotowaniem i satysfakcja z zadowolenia ludzi , dla których pracował.
Pożegnanie wspaniałego gorzowianina odbędzie się 12 września (sobota) o 11.00 na cmentarzu komunalnym przy ul. Żwirowej."


Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Kielak, Alfred Janusz (I4020)
 
54 Akt nr 25
Działo się to w Zagrobie dnia dziewiętnastego maja tysiąc osiemset sześćdziesiątego piątego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawił się Konstanty Waziński, ojciec zmarłej za ekonoma w Leszczynie służący lat czterdzieści mający i Józef Gapiewski lat pięćdziesiąt mający, kopiarz w Leszczynie mieszkający i oświadczyli nam iż dnia siedemnastego miesiąca i roku bieżącego o godzinie piątej rano w Leszczynie umarła Cecylia miesięcy trzy mająca, córka wyżej wymienionego Konstantego i Tekli z Dramiewskich, urodzona w Leszczynie i tam przy rodzicach zostająca. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Cecylii Akt ten świadkom pisać nieumiejącym przeczytany i przez nas samych podpisany został
Ksiądz Smolnicki, proboszcz Zagroby, dziekan Płocki utrzymujący Akta Stanu Cywilnego

 
Ważyńska, Cecylia (I4121)
 
55 Akt ślubu Franciszek Daniszewski, syn Stanisława i Marianny z Tobolskich i Eleonora Kanigowska, córka Kazimierza i Marianny z Brodowskich.
Prusinowice – Klukowo, 1891 rok, akt 28.

( Tłumaczenie aktu z cyrylicy )

Działo się we wsi Klukowo dnia szóstego ( osiemnastego według nowego stylu ) listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku o godzinie trzeciej po południu.
( 18. 11. 1891 rok, godzina 15.oo )

Wiadomym czynimy, że w przytomności świadków Jana Bandurskiego lat pięćdziesiąt i Floriana Tobolskiego lat siedemdziesiąt, obu gospodarzy ziemskich zamieszkałych we wsi Prusinowice zawarte dziś zostało religijne małżeństwo między Francisaniszewskim, kawalerem lat trzydzieści liczącym, synem Stanisława i nieżyjącej Marianny z Tobolskich, małżonków Daniszewskich, urodzonym w Łysakach, zamieszkałym w Prusinowicach przy ojcu a Eleonorą Kanigowską, panną lat dwadzieścia jeden mającą, córką Kazimierza i Marianny z Brodowskich, małżonków Kanigowskich, urodzoną w Prusinowicach i tamże zamieszkałą przy rodzicach - gospodarzach ziemskich.
Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi głoszone w miejscowym kościele w dniach:
20.10/ 3.11, 27.10/8.11 i 3/15. 11 bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczają, że nie zawierali umowy przedślubnej. Religijnego aktu małżeństwa udzielił ksiądz Wiktor Mieczkowski – proboszcz parafii Klukowo.
Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany i przez Nas tylko podpisany, ponieważ pozostali pisać nie potrafią.
Administrator parafii Klukowo utrzymujący akta stanu cywilnego
ksiądz Wiktor Mieczkowski.
 
Family F802
 
56 Akt zgonu Antoniny Brzezińskiej, Kulaszewskiej,
córki Franciszka Kulaszewskiego i Marianny Kulaszewskiej z Pileńskich.
Strzegocin – Szyszki, 1901 rok, akt 71.
(Tłumaczenie aktu z cyrylicy)
Działo się we wsi Szyszki dnia trzynastego (dwudziestego szóstego według nowego stylu) grudnia tysiąc dziewięćset pierwszego roku o godzinie ósmej rano. (26.12.1901 rok, godzina 8.oo)
Stawili się Antoni Miecznikowski i Jakub Kulaszewski, obaj zamieszkali w Strzegocinie i oświadczyli, że dziś o godzinie szóstej rano zmarła Antonina Brzezińska lat osiemdziesiąt mająca, wdowa, córka Franciszka i Marianny małżonków Kulaszewskich. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Antoniny Brzezińskiej akt ten zgłaszającym przeczytani i przez Nas tylko podpisany został.
Administrator parafii Szyszki utrzymujący akta stanu cywilnego ksiądz Roman Mossakowski.  
Brzezińska, Antonina Kulaszewska (I6627)
 
57 Akt zgonu Franciszka Korycka z Kuligowskich, żona Stanisława Koryckiego. Brodowo Kuce – Winnica, 1908 rok, akt 9.
Tłumaczenie z cyrylicy:
Działo się we wsi Winnica dnia dwunastego (dwudziestego piątego według nowego stylu ) lutego tysiąc dziewięćset ósmego roku w południe ( 25. 02. 1908 rok, godzina 12.oo ).
Stawili się Józef Korycki, syn zmarłej lat czterdzieści i Kazimierz Jaskółowski lat pięćdziesiąt, obaj gospo-
darze ziemscy zamieszkali w Brodowie Kucach i oświadczyli, że dnia dziesiątego ( dwudziestego trzeciego
według nowego stylu ) lutego bieżącego roku o godzinie ósmej rano ( 23. 02. 1908 rok, godzina 8.oo )
zmarła w Brodowie Kucach Franciszka Korycka, przeżywszy osiemdziesiąt sześć lat.
Urodzona w Ostaszewie a zamieszkała w Brodowie Kucach, córka nieżyjących i nieznanych z imienia
rodziców, małżonków Kuligowskich. Wdowa po Stanisławie Koryckim.
Po naocznym stwierdzeniu zgonu Franciszki Koryckiej, akt ten zgłaszającym przeczytany i przez Nas tylko podpisany został, pozostali pisać nie potrafią.
Administrator parafii Winnica utrzymujący akta stanu cywilnego ksiądz Stanisław Pietruski.
 
Korycka, Franciszka Kulikowska (I2182)
 
58 Akt zgonu Józef Korycki, syn Stanisława i Franciszki z Kuligowskich. Brodowo Kuce – Winnica, 1911 rok, akt 97.
Tłumaczenie aktu z cyrylicy.

Działo się we wsi Winnica dnia dwunastego ( dwudziestego piątego według nowego stylu ) września tysiąc dziewięćset jedenastego roku o godzinie dziesiątej rano. ( 25. 09. 1911 rok, godzina 10.oo )
Stawili się Antoni Anuszewski z Winnicy lat siedemdziesiąt jeden, gospodarz i Franciszek Brodowski,
służący z Brodowa Bombołów i oznajmili, że jedenastego ( dwudziestego czwartego według nowego stylu )
września bieżącego roku o północy ( 24. 09. 1911 rok, godzina 24.oo ) zmarł w Brodowie Kucach Józef
Korycki, lat czterdzieści siedem przeżywszy, urodzony w Brodowie Kucach i tamże zamieszkały, syn nieżyjących Stanisława i Franciszki z Kuligowskich małżonków Koryckich. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Jadwigę z Kulaszewskich. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Józefa Koryckiego akt ten zgłaszającym
przeczytany i przez Nas tylko podpisany został. Zgłaszający pisać nie potrafią.
Administrator parafii Winnica utrzymujący akta stanu cywilnego ksiądz Antoni Wolnicki.

Wspomnienie o Józefie Koryckim:
Lubiany przez rodzinę i sąsiadów. Miał czterdziestu sześciu chrześniaków, więc tylu, ile lat przeżył.
Pięknie śpiewał i grał na perkusji.

Uwagi o osobach;
Antoni Anuszewski, wujek Jadwigi Koryckiej z Kulaszewskich ( brat jej matki -Tekli Kulaszewskiej z Anuszewskich ). Od 1865 r. mąż Rozalii z Chymkowskich
Franciszek Brodowski, szwagier Józefa Koryckiego. Od 1888 r. mąż Joanny Brodowskiej z Koryckich.
 
Korycki, Józef (I1062)
 
59 Akt zgonu Marianny Kulaszewskiej - Pileńskiej
córki Jana Pileńskiego i Józefy Pileńskiej z Majkowskich „Piotrówny”.
Strzegocin – Szyszki, 1878 rok, akt 32.
( tłumaczenie z cyrylicy )
Działo się we wsi Szyszki dnia dwunastego (dwudziestego czwartego według nowego stylu ) sierpnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku o godzinie drugiej po południu. Stawili się Józef Kraszewski lat pięćdziesiąt trzy i Piotr Jankowskat czterdzieści, obaj gospodarze zamieszkali w Strzegocinie i oznajmili, że wczoraj o godzinie dziewiątej rano (23. 08. 1878 rok, godzina 9.oo)
zmarła w Strzegocinie Marianna Kulaszewska, wdowa po Franciszku Kulaszewskim, pracująca i zamieszkała w Strzegocinie, lat osiemdziesiąt sześć licząca, urodzona w Ślubowie, córka nieżyjących Jana Pileńskiego i jego żony Józefy.
Po naocznym stwierdzeniu zgonu Marianny Kulaszewskiej akt ten zgłaszającym przeczytany i przez Nas tylko podpisany został.
Administrator parafii Szyszki utrzymujący akta stanu cywilnego ksiądz Waśniewski.

Uwagi o miejscowościach;

Strzegocin, wieś w gminie Świercze powiatu pułtuskiego. Do 1847 roku należała do parafii Gąsiorowo, później Szyszki. Od 1906 roku samodzielna parafia w diecezji płockiej.
Szyszki, wieś w gminie Gzy powiatu pułtuskiego. Od 1418 roku samodzielna parafia w diecezji płockiej.
Ślubowo, wieś w gminie Sońsk powiatu ciechanowskiego. Do 1971 roku należała do parafii Klukowo. Obecnie należy do parafii Gąsocin w diecezji płockiej. Ma także swoją kaplicę
p.w. Świętego Józefa wybudowaną na przełomie XVIII i XIX wieku. 
Kulaszewska, Marianna Pilińska (I5314)
 
60 Akt zgonu nr 123
(tekst oryginalny)

Działo się w Klembowie dnia ósmego Października Roku tysiąc osiemset czterdziestego ósmego o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Jędrzej Wójcik liczący lat dwadzieścia dwa (1826) we wsi Klembowie przy rodzicach mieszkający Oyciec zmarłego i Jędrzej Wójcik liczący lat sześćdziesiąt cztery (1784) Wyrobnik z tejże wsi, Pradziadek zmarłego i oświadczyli nam, iż we wsi Klembowie, dnia dzisiejszego o godzinie drugiej rano umarł Jan Wójcik liczący miesiąc jeden, Syn stawającego i Franciszki Kurówny liczącej lat dwadzieścia dwa Małżonków. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Jana Wójcika Akt ten stawającym przeczytany i gdy Ci pisać nie umieją, przez Nas podpisany został.

X Stanisław Zawadzki Proboszcz Klembowski 
Wójcik, Jan (I5555)
 
61 Amarykanie przywitali nas powodzią: Zobacz film Korycki, Tomisław (I121)
 
62 Amarykanie przywitali nas powodzią: Zobacz film Korycki, Piotr (I123)
 
63 Bartłomiej występuje tym razem pod nazwiskiem "Pawlaczyk". Family F880
 
64 Bielne - Klukowo Wyrzykowski, Jan (I3008)
 
65 Był wykładowcą w szkole muzycznej. Zmarł w Baranowiczach na sali koncertowej podczas przesłuchania jednego z uczniów.
 
Gruszewski, Stanisław (I5900)
 
66 Chrzciny w domu stryjny na Kępie. Korycki, Piotr (I123)
 
67 Chrzęsne
Działo się to w Wsi Postoliska dnia dwudziestego drugiego Listopada o godzinie pierwszej po południu Tysiąc ośmset czterdziestego siódmego roku. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków Józefa Oleksiaka lat piędziesiąt i Józefa Skowronka lat pięćdziesiąt dwa mających obu gospodarzy zamieszkałych w Chrzęsnem, zawarte zostało w dniu dzisiejszym religijne Małżeństwo między Piotrem Kielakiem lat dwadzieścia cztery mającym, urodzonym w Wsi Krusze z Mateusza Kielaka już zmarłej w Chrzęsnem Rozalij z rodziców Radziów Kielakowej małżonków, kawalerem tu w Chrzęsnem przy Ojcu na gospodarstwie zamieszkałym a Maryanną z Szewczyków lat dziewiętnaście mającą tu w Chrzęsnem z Piotra Szewczyka już tamże Jadwigi z Kasków Szewczykowej małżonków, panną tu w Chrzęsnem przy Ojcu zostającym na gospodarstwie zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w Kościele tutejszym w dniach siódmym, czternastym i dwudziestym pierwszym Listopada roku bieżącego oraz zezwolenie ustne Ojców małżonków nastąpiło. Tamowanie małżeństwa żadne nie zaszło . Małżonkowie nowi oświadczają iż żadnej przedślubnej umowy z sobą nie zawarli .
Akt ten stawiającym przeczytany, gdy nowożeńcy pisać nie umieją przez nas podpisany został
 
Family F18023
 
68 Chrzestni: Franciszek i Katarzyna Jaskułowscy z Szyszek Jankowska, Anastazja (I8379)
 
69 Chrzestni: Jan Łęgowski i Izydora Gabryś. Korycka, Innocenta Kiliś (I1408)
 
70 Chrzestni: Marcin Sawicki i Antonina Karasiewicz Kiliś, Andrzej (I4)
 
71 Chrzestni: Łukasz Obidziński, Burgrabia zakroczymski i Apolonia Górecka z Górki Wlk. Górecka, Barbara (I8038)
 
72 Chrzestnymi byli: Antoni Rosłoński i Józefa Zabielska Kostewicz, Kazimierz (I4987)
 
73 Ciocia Margo - Ormianka. Po śmierci pierwszego męża, bankiera (nie znamy nazwiska) zmuszona prześladowaniami ucieka do Wilna. Tu wychodzi za mąż za Jana Romanowskiego. Ormiańską urodę Sowieci odbierają jako żydowskie pochodzenie. Znowu represje i prześladowania. Ciocia ucieka do Polski. Tu osiedla się w Kętrzynie, następnie już na stałe w Giżycku. Romanowska, Margarita (I6868)
 
74 Czerwiec 2011 r. Mecz piłki nożnej z czerca 2011, Calgary / Girls soccer game U14 in Calgary, Canada. Northstar Ninjas vs. Foothills Dynamite 7:0  Korycka, Rozalia (I118)
 
75 Data ślubu na podstawie Pamiętnika w Wilnie i dworach litewskich (str.333)
"... Biedna kobieta straciła z raka w tymże roku siostrę swoją, Hrebnicką, której córka przy śmiertelnym łożu matki ślub wzięła z Edwardem Ważyńskim..." 
Family F4012
 
76 dawniej: Różkowo Ostrowska, Franciszka Marszałek (I10810)
 
77 Dowódca komp. 4088 Ważyński, Kazimierz (I4507)
 
78 Dowódca komp. 4103 Ważyński, Kazimierz (I4507)
 
79 Działo się to w Blichowie dnia dwudziestego czwartego Sierpnia/piątego Września tysiąc ośmset pięćdziesiątego piątego Roku o godzinie szóstej po południu. Stawili się Ignacy Brudzyński lat trzydzieści cztery i Jan Ważyński lat dwadzieścia cztery liczący, obydwaj Gospodarze w Pradze zamieszkali i oświadczyli Nam, iż dnia wczorajszego o godzinie siódmej wieczorem umarł w Pradze Benedykt Ważyński lat pięćdziesiąt cztery liczący zostawiwszy po sobie żonę imieniem Magdalena i dzieci Juliannę, Konstantego, Jana, Seweryna, Wiktoryę, Urszulę, Wojciecha i Walentego. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Benedykta Ważyńskiego Akt ten Stawającym przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż osoby w Akcie wyrażone pisać nie umieją.
Ksiądz Piotr Potulski Komendarz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyński, Benedykt (I4132)
 
80 Działo się to w Blichowie dnia dwudziestego dziewiątego Maja tysiąc ośmset pięćdziesiątego dziewiątego Roku o godzinie siódmej wieczorem. Stawili się Walenty Ślepowroński lat trzydzieści ośm i Ignacy Brudzyński lat trzydzieści dziewięć liczący, obydwaj Gospodarze w Pradze zamieszkali i oświadczyli Nam, iż dnia dwudziestego siódmego Maja Roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe umarł w Pradze Seweryn Ważyński lat ośmnaście liczący Syn niegdyś Benedykta i żyjącej Magdaleny z Bagińskich Małżonków Ważyńskich Gospodarzy urodzony w Pradze i dziś tamże przy Swej Matce zamieszkały będący. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Seweryna Ważyńskiego Akt ten Stawającym przeczytany przez Nas tylko podpisany został Stawający zaś pisać nie umieją.
Ksiądz Piotr Potulski Komendarz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyński, Seweryn (I4141)
 
81 Działo się to w Blichowie dnia dwudziestego pierwszego Grudnia tysiąc ośmset pięćdziesiątego trzeciego Roku/drugiego Stycznia tysiąc ośmset pięćdziesiątego czwartego Roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Benedykt Ważyński lat pięćdziesiąiiąt i Jan Żbikowski lat dwadzieścia trzy liczący, obydwaj Gospodarze w Pradze zamieszkali i oświadczyli Nam, iż dnia onegdajszego o godzinie dziewiątej wieczorem umarł w Pradze Mateusz Ważyński dwa tygodnie liczący Syn Jana i Ludwiki z Paprockich Małżonków Ważyńskich. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Mateusza Ważyńskiego Akt ten Stawającym przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż osoby w Akcie wyrażone pisać nie umieją.
Ksiądz Piotr Potulski Komendarz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyński, Mateusz (I4145)
 
82 Działo się to w Blichowie dnia dwudziestego szóstego Czerwca tysiąc ośmset pięćdziesiątego dziewiątego Roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Walenty Ślepowroński lat trzydzieści ośm i Ignacy Brudzyński lat trzydzieści dziewięć liczący, obobydwaj Gospodarze w Pradze zamieszkali i oświadczyli Nam, iż dnia czternastego Czerwca Roku bieżącego o godzinie jedynastej przed południem umarł w Pradze Stanisław Ważyński lat cztery liczący Syn Jana i Ludwiki z Paprockich Małżonków Ważyńskich Gospodarzy urodzony w Pradze i dziś tamże przy Swych Rodzicach zamieszkały będący. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Stanisława Ważyńskiego Akt ten Stawającym przeczytany przez Nas tylko podpisany został Stawający zaś pisać nie umieją.
Ksiądz Piotr Potulski Komendarz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyński, Stanisław (I4146)
 
83 Działo się to w Blichowie dnia dwunastego Grudnia tysiąc ośmset sześćdziesiątego Roku o godzinie dziesiątej po południu. Stawili się Jan Ważyński Gospodarz lat trzydzieści i Wojciech Symborski wyrobnik lat trzydzieści liczący, obydwaj w Pradze zamieszkali i oświadczyli Nam, iż dnia dziesiątego Grudnia Roku bieżącego o godzinie piątej rano umarł Antoni Ważyński lat trzy liczący Syn Jana i Ludwiki z Paprockich Małżonków Ważyńskich Gospodarzy urodzony w Pradze i dziś tamże przy Swych Rodzicach zamieszkały będący. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Antoniego Ważyńskiego Akt ten Stawającym przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż Stawający pisać nie umieją.
Ksiądz Piotr Potulski Komendarz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyński, Antoni (I4148)
 
84 Działo się to w Blichowie dnia ósmego Czerwca tysiąc ośmset sześćdziesiątego Roku o godzinie ósmej rano. Stawili się Jan Ważyński lat trzydzieści sześć i Walenty Ślepowroński lat trzydzieści trzy liczący, obydwaj Gospodarze w Pradze zamieszkalalali i oświadczyli Nam, iż dnia szóstego Czerwca Roku bieżącego o godzinie dziewiątej wieczorem umarła Michalina Ważyńska lat dwa licząca Córka Jana i żyjącej Ludwiki z Paprockich Małżonków Ważyńskich Gospodarzy urodzona w Pradze i dziś tamże przy Swych Rodzicach zamieszkała będąca. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Michaliny Ważyńskiej Akt ten Stawającym przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż Stawający pisać nie umieją.
Ksiądz Piotr Potulski Komendarz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyńska, Michalina (I4147)
 
85 Działo się to w Blichowie dnia ósmego/dwudziestego Grudnia tysiąc ośmset czterdziestego drugiego Roku o godzinie dwunastej w południe. Stawili się Leon Świtkiewicz lat pięćdziesiąt i Wincenty Goszczyński lat czterdzieści mający, obadwaj Kopiarze w Szulborach zamieszkali i oświadczyli, iż w dniu szóstym/ośmnastym Grudnia bieżącego Roku o godzinie drugiej po północy umarła w Szulborach Petronella Ważyńska, Córka Piotra i Matki z imienia niewiadomej, Małżonków Sztakowskich już nieżyjących, urodzona w Wsi Sochocino Praga, lat pięćdziesiąt mająca, w Szulborach przy Swym Mężu zostawiwszy i zostawiwszy po sobie owdowiałego Męża Kajetana Ważyńskiego. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Petronelli Ważyńskiej Akt ten Stawającym przeczytany pisać nieumiejącym przez Nas tylko podpisany został.
Ksiądz Klemens … Pleban … Komendarz Parafii Blichowskiej
 
Ważyńska, Petronella Szatkowska (I4168)
 
86 Działo się to w Blichowie dnia piątego/siedmnastego Marca tysiąc ośmset czterdziestego piątego Roku o godzinie pierwszej po południu. Stawili się Kajetan Ważyński mający lat pięćdziesiąt jeden zamieszkały w Tymborach i Benedykt Ważyński mający l lat trzydzieści ośm, zamieszkały w Pradze obadway Szlachta, Dziedzice Części i oświadczyli, iż dnia drugiego/czternastego Miesiąca i Roku bieżących o godzinie trzeciej po południu umarł w Pradze pod numerem piątym Szlachetny Frańciszek Ważyński, Kawaler, przy Bratanku, mający lat sześćdziesiąt ośm, urodzony w Pradze Syn Szlachetnych Jana i Apolonij Ważyńskich nieżyjących. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Ważyńskiego Akt ten Stawającym pisać nieumiejącym przeczytany przez i przezemnie podpisany został.
Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski
 
Ważyński, Franciszek (I4176)
 
87 Działo się to w Blichowie dnia trzeciego Lipca tysiąc ośmset sześćdzesiątego Roku o godzinie dwunastej w południe. Stawili się Jan Ważyński lat dwadzieścia ośm i Walenty Ślepowroński lat trzydzieści cztery liczący, obydwaj Gospodarze w Pradze zamieszkali i oświadczyli Nam, iż dnia dwudziestego pierwszego Lipca Roku bieżącego o godzinie drugiej rano umarł w Pradze Walenty Ważyński lat ośmnaście liczący Syn niegdyś Benedykta i żyjącej Magdaleny z Bagińskich Małżonków Ważyńskich Gospodarzy urodzony w Pradze i dziś tamże przy Swej Matce zamieszkały będący. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Walentego Ważyńskiego Akt ten Stawającym przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż Stawający pisać nie umieją.
Ksiądz Piotr Potulski Komendarz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyński, Walenty (I4144)
 
88 Działo się to w Blichowie dnia trzydziestego Sierpnia/dziewiątego Września tysiąc ośmset pięćdziesiątego piątego Roku o godzinie szóstej po południu. Stawili się Jan Ważyński lat dwadzieścia cztery i Ignacy Brudzyński lat trzydzieści cztery liczący, obydwaj Gospodarze w Pradze zamieszkali i oświadczyli Nam, iż dnia wczorajszego o godzinie dwunastej w południe umarł w Pradze Wojciech Ważyński lat dziesięć liczący Syn niegdyś Benedykta i żyjącej Magdaleny z Bagińskich Małżonków Ważyńskich. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Wojciecha Akt ten Stawającym przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż osoby w Akcie wyrażone pisać nie umieją.
Ksiądz Piotr Potulski Komendarz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyński, Wojciech (I4143)
 
89 Działo się to w Blichowie dnia trzynastego Marca tysiąc ośmset sześćdziesiątego czwartego Roku o godzinie siódmej rano. Stawili się Michał Wilamowski Gospodarz lat czterdzieści dwa i Jan Ciećwierz Kopiarz lat czterdzieści mający, obadwaj w Szulbborach zamieszkali i oświadczyli Nam, iż dnia wczorajszego o godzinie czwartej w nocy umarł Kajetan Ważyński, na wyrobku w Szulborach zamieszkały, lat siedemdziesiąt pięć mający, urodzony w Szulborach z Rodziców nieznanych, pozostawiwszy po sobie Żonę Bogumiłę Ważyńską. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Kajetana Ważyńskiego Akt ten Stawającym przeczytany, których pierwszy jest Zięciem zmarłego, a gdy pisać nie umieją, przez Nas tylko podpisany został.
X. F. Marchlewski Komendarz Parafii Blichowskiej utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Ważyński, Kajetan (I4164)
 
90 Działo się to w Klembowie dnia dwudziestego drugiego stycznia roku tysiąc osiemset dwudziestego siódmego o godzinie trzeciej po południu. Wiadomo czynimy, iż w przytomności świadków Jana Wójcika liczącego lat sześćdziesiąt (1787), włościanina zamieszkującego w Pasku stryja niżej wymienionej Klary Wójcikówny i Mariana Stryjczaka liczącego lat trzydzieści sześć, sąsiada gospodarza zamieszkałego w Klembowie, na dniu dzisiejszym zostało zawarte Religijne Małżeństwo między Franciszkiem Kielakiem młodzianem lat dwadzieścia dwa i miesięcy przeszło dwa (1804) liczącym w Wólce Sulejowskiej urodzonym z Józefa Kielaka i Urszuli Krysikowej małżonków gospodarzy w wsi Skrzeszówka zamieszkałym, w wsi Klembowie ze służby utrzymującym się a Klarą Wójcikówną, panną liczącą lat szesnaście i pół, Córką we wsi Klembowie urodzoną z Jędrzeja Wójcika i Maryanny z Jusińskich małżonków prawych na Gospodarstwie w wsi Klembowie zostających, przy rodzicach swoich zamieszkałą. Małżeństwo to poprprzedziły trzy zapowiedzi i pierwsza z nich była na dzień trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc osiemset dwudziestego szóstego roku a druga i trzecia w dniach siódmym i piętnastym bieżącego miesiąca i roku w Parafii właściwej Klembowskiej, jako też zezwolenie ustne obecnych Aktowi Małżeństwa rodziców tako nowo zaślubionego jako i nowo zaślubionej. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej między sobą nie zawarli. Akt ten został stawającym i Świadkom przeczytany a gdy Ci pisać nie umieją przez nas podpisany został.
Ksiądz Stanisław Zawadzki Proboszcz Klembowski  
Family F18277
 
91 Działo się to w mieście Płocku dnia pierwszego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu stawił się Maryan Ważyński żołnierz dymisyonowany lat czterdzieści mający, w Płocku przy ulicy Aleje zamieszkałkały w obecności Ignacego Ważyńskiego Radnego Magistratu lat czterdzieści dziewięć i Piotra Janickiego Pisarza Akt Stanu Cywilnego , lat czterdzieści sześć mających, w Płocku zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że takowe u urodzone tu w Płocku na dniu dwudziestym ósmym lutego roku bieżącego o godzinie szóstej rano z jego małżonki Teodozji z Jabłońskich lat dwadzieścia mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez księdza Mateusza Lucińskiego wikariusza miejscowego odbytym nadane zostało imię Wincenty, a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wymieniony Ignacy Ważyński i Julianna Bromka. Akt ten oświadczającym i świadkom przeczytany a następnie przez nas i przez stawających podpisany został. Ważyński, Wincenty (I4709)
 
92 Działo się to w Postoliskach dnia dwudziestego czwartego grudnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego trzeciego roku. Wiadomo czynimy, że obecności świadków Antoniego Ordyniaka lat trzydzieści cztery i Piotra Kielaka lat trzydzieści mających obydwóch kopiarzy zamieszkałych w Wsi Chrzęsne zawarte zostało w dniu dzisiejszym Religijne Małżeństwo między Bonawenturą Trojankiem, lat dziewiętnaście mającym, tu w Wsi Jarzębiej Łące z Krzysztofa Trojanka już zmarłego tamże i żyjącej Franciszki z Karpińskich, Kawalerem w Wsi Jarzębiej Łące przy matce i bracie utzrymujących się z zagrodnictwa zamieszkałym a Maryanną Kielak, liczącą lat dziewiętnaście urodzoną tu w Wsi Chrzęsnem z Mateusza Kielaka i już zmarłej tamże Rozalii z Radziów małżonków, Panną także tu w Wsi Chrzęsne przy przy ojcu utrzymującym się z gospodarstwa zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziła jedna zapowiedź w Kościele tutejszym w dniu dwudziestym Listopada bieżącego roku, od dwóch nastąpiła dyspenza od Przeświętegego Konsystorza Jeneralnego Arcybiskupa Warszawskiego dnia dwudziestego drugiego Listopada roku bieżącego za numerem tysiąc sześćset jedenaście wydana jak załączona alegata dowodzi, oraz zezwolenie ustne ojca Małżonki i Matki Małżonka poprzedziło związek Małżeński. Tamowanie Małżeństwa żadne nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten stawiającym i świadkom przeczytany a gdy ci pisać nie umieją, przez nas podpisany został.
Ks. Jakób Woyda Proboszcz Postoliski
 
Family F19462
 
93 Działo się to w Postoliskach ósmego kwietnia o godzinie dziesiątej rano tysiąc osiemset czterdziestego pierwszego roku. Stawili się Mateusz Kielak mąż zmarłej lat czterdzieści pięć i Piotr Szewczyk lat czterdzieści sześć mający obydwa gospodarze zamieszkali w Chrzęsnem i oświadczyli nam iż dnia wczorajszego o godzinie piątej rano w Chrzęsnem umarła Rozalia z Radziów Kielakowa lat czterdzieści cztery licząca żona pozostałego Mateusza Kielaka. Po przekonaniu się naocznie o jej zgonie Akt ten stawiającym przeczytany a gdy Ci pisać nie umieją przez Nas podpisany został.
Ksiądz J. Woyda Proboszcz Postoliski
 
Kielak, Rozalia Radzio (I5514)
 
94 Działo się to w Woźnikach dnia dwudziestego siódmego lutego tysiąc ośmset pięćdziesiątego dziewiątego Roku o godzinie ósmej z rana. Stawili się Paweł Przedpełski lat pięćdziesiąt i Bonifacy Przedpełski lat siedemdziesiąt mający, obadwa Dziedzice cząstkowi w wsi Przedpełce Włosty i tamże zamieszkali i oświadczyli, iż w dniu wczorajszym roku bieżącego o godzinie dziewiątej wieczór umarł Bonifacy Leszczyński lat sześćdziesiąt trzy liczący, urodzony w wsi Przedpełce Włosty z niegdyś Ignacego i Katarzyny małżonków Leszczyńskich zostawiając po sobie owdowiałą żonę Joannę Leszczyńską. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Bonifacego Leszczyńskiego Akt ten Stawającym przeczytany i przez Nas tylko podpisany został. Stawający świadkowie oświadczyli, że pisać nie umieją.
Ksiądz Józef Cybulski Komendarz Parafii Woźnik utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
 
Leszczyński, Bonifacy (I6001)
 
95 Działo się to w Wsi Blichowie dnia dwudziestego szóstego Grudnia tysiąc ośmset trzydziestego drugiego Roku o godzinie czwartej po południu. Stawili się Franciszek Ważyński, Oyciec mający lat dwadzieścia pięć i Paweł Żbikowski mający lat trzydzieści jeden, obydway Dziedzice Części zamieszkali w Pradze i oświadczyli, że Dnia dwudziestego trzeciego Miesiąca i Roku bieżących o godzinie dwunastej w południe umarł umarł w Pradze po numerem ósmym Szczepan Ważyński mający lat trzy, Syn Franciszka i Salomei Ważyńskich urodzony w Pradze. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Ważyńskiego Akt ten Stawającym pisać nieumiejącym przeczytany przez Nas podpisany został
Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski
 
Ważyński, Szczepan (I4197)
 
96 Działo się to w Wsi Postoliska dnia ósmego Lutego o godzinie dziewiątej rano Tysiąc ośmset pięćdziesiątego piątego roku stawili się Mateusz,ojciec zmarłego lat sześćdziesiąt dwa i Piotr Szewczyk lat sześćdziesiąt mający obydwa Zagrodnicy zamieszszkali w Wsi Chrzęsnem i oświadczyli nam iż dnia wczorajszego o godzinie czwartej rano w Wsi Chrzęsnem umarł Jan Kielak parobek Kawaler lat dwadzieścia dwa, urodzony w Wsi Klembowie syn Mateusza Kielaka i już zmarłej Rozalij z Radziów, małżonków. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Jana Kielaka , Akt ten stawiającym przeczytaliśmy, a gdy Ci pisać nie umieią podpisaliśmy

Ks. Jakób Woyda Proboszcz Postoliski  
Kielak, Jan (I5518)
 
97 Działo się to w Wsi Postoliska dnia ósmego Stycznia o godzinie dziewiątej rano Tysiąc ośmset pięćdziesiątego siódmego roku. Stawili się Piotr Kielak syn zmarłego lat trzydzieści trzy i Stanisław Kostrzewa lat trzydzieści dziewięć mający pierwszy zagrodnik drugi gospodarz obydwa zamieszkali w Wsi Chrzęsnem, i oświadczyli nam iż dnia szóstego tego miesiąca o godzinie pierwszej po południu w Wsi Chrzęsnem zmarł Mateusz Kielak, wyrobnik lat sześćdziesiąt mający urodzony w Wsi Woli Sulejowskiej z rodziców z Imienia niewiadomych, mąż pozostałej Józefy z Kasków. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Mateusza Kielaka Akt ten stawiającym przeczytaliśmy a gdy Ci pisać nie umieją podpisaliśmy. Kielak, Mateusz (I5495)
 
98 Działo się to w Wsi Postoliska dnia piętnastego Września o godzinie czwartej po południu tysiąc ośmset sześćdziesiątego piątego roku. Stawili się Piotr Kielak ojciec zmarłej lat czterdzieści pięć i Antoni Ordyniak lat czterdzieści dziewięć mający obydwa gospodarze zamieszkali w Wsi Chrzęsnem, i oświadczyli nam iż dnia trzynastego tego miesiąca o godzinie czwartej po południu w Chrzęsnem zmarła Franciszka Kielak lat sześć mająca urodzona tamżej córka Piotra i Maryanny z Szewczyków Kielaków Małżonków. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Franciszki Kielak, Akt ten stawiającym przeczytaliśmy, a gdy Ci pisać nie umieli podpisaliśmy.

Ks. Jakób Woyda Proboszcz Postoliski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego  
Kielak, Franciszka (I5511)
 
99 Działo się to w Wsi Postoliska dnia szóstego Lutego o godzinie drugiej po południu tysiąc ośmset czterdziestego trzeciego roku. Wiadomo czynimy, iż w obecności świadków Antoniego Ordyniaka lat dwadzieścia sześć i Andrzeja Zapały lat piędziesiąt mających, pierwszego gospodarza drugiego Kopiarza, obydwóch zamieszkałych w Chrzęsnem, zawarte zostało w dniu dzisiejszym Religijne Małżeństwo między Mateuszem Kielakiem lat czterdzieści sześć mającym, urodzonym w Wsi Wólce Sulejowskiej z Józefa i Urszuli z Krysików Kielaków Małżonków już tamże zmarłych , wdowcem po zmarłej tu w Chrzęsnem Rozalij z Radziów Kielakowej, gospodarzem tamże zamieszkałym a Józefą z Kasków, Wdowieńską lat czterdzieści mającą, urodzoną tu w Chrzęsnem z Mateusza i Maryanny z Radziów (pomyłka księdza) Wójcików Małżonków już zmarłych tamże, wdową od lat dwóch po zmarłym tu w Chrzęsnem Janie Wdowieńskim z wyrobku się utrzymującym. Małżeństwo to poprzedziły zapowiedzi w kościele tutejszym w dniach dwudziestym trzecim , dwudziestym dziewiątym Stycznia i piątym Lutego roku bieżącego.
Tamowanie małżeństwa żadne nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż żadnej przedślubnej umowy ze sobą nie zawarli. Akt ten stawiającym przeczytany, a gdy nowozaślubieni pisać nie umieją przez nas podpisany został. 
Family F18203
 
100 Działo się to w Wsi Postoliska pierwszego Lutego o godzinie drugiej po południu Tysiąc ośmset pięćdziesiątego drugiego roku. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków Józefa Skowronka lat piędziesiąt pięć i Antoniego Ordyniaka lat trzydzieści sześć mających pierwszego gospodarza drugiego Kopiarza obydwóch zamieszkałych w Chrzęsnem, zawarte zostało w dniu dzisiejszym Religijne Małżeństwo między Adamem Ołówką lat ośmnaście skończonych mającym jak Akt Znania pod dniem dwudziestym siódmym Stycznia roku bieżącego przez Wójta Gminy Chrzęsne zdziałany dowodzi (137) urodzonym w miejscu niewiadomym z Jakóba i Maryanny Ołówków małżonków, ojca w Chrzęsnem matki niewiadomo, Kawalerem tu w Chrzęsnem ze służby się urzymującym, a Katarzyną Kiielak lat dwadzieścia cztery mającą urodzoną w Wsi Klembowie z Mateusza Kielaka tutaj w Chrzęsnem na gospodarstwie zostającego i już zmarłej tamże Rozalij z Radziów Kielaków Małżonków, Panną tu w Chrzęsnem ze służby się utrzymującą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w Kościele tutejszym w dniach siedemnastym, ośmnastym i dwudziestym piątym Stycznia roku bieżącego bieżącego oraz zezwolenie ustne Ojca małżonki ... ... ... nastąpiło. Tamowanie małżeństwa żadne nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają iż żadnej przedślubnej umowy z sobą nie zawarli.
Akt ten stawiającym przeczytany, gdy nowożeńcy pisać nie umieją przez nas podpisany został

Ks.Woyda Proboszcz Postoliski  
Family F18228
 

      1 2 3 4 5 Next»