Gałęzie


Results 1 do 19 z 19

 #   Opis   Drzewo   Zaczynaj osobę   Osoby   Rodziny 
1 Andrzejuk Benedykt Korycki Kiliś Benedykt Andrzejuk 13 4 
2 AndrzejukEugeniusz Korycki Kiliś  145 50 
3 Brodowski Korycki Kiliś Marta Brodowska (z domu Korycka) 40 17 
4 EwaJankowska Korycki Kiliś Michał Ulatowski 50 23 
5 Juchimiuk Korycki Kiliś Jan Bystrowski 17 5 
6 Kapciak Korycki Kiliś Wacław Kapciak 43 20 
7 Kózka Korycki Kiliś Feliks Kuzka 40 17 
8 Mamaj Korycki Kiliś Paweł Mamaj 70 19 
9 Marzęccy Korycki Kiliś  13 4 
10 Marzecka Korycki Kiliś Modesta Marzęcka (z domu Fronczak) 13 4 
11 Młotek Korycki Kiliś Mateusz Kurpiewski 2 1 
12 Potomkowie Bolesława Korycki Kiliś Bolesław Korycki 14 4 
13 Sadlakowski Korycki Kiliś Jan Sadlakowski 20 6 
14 Saks Korycki Kiliś Henryk Saks 5 1 
15 Szaflicki Korycki Kiliś Aleksander Szulc 18 6 
16 Szulc Aleksander Korycki Kiliś Aleksander Szulc 7 3 
17 Warzyński Korycki Kiliś Arkadiusz Warzyński 3 1 
18 WawrzeniecPawelski Korycki Kiliś  441 158 
19 Wiechowicz Korycki Kiliś Marek Wiechowicz 5 1